Lønn

Korreksjon av ekstra arbeidsgiveravgift

I denne hjelpesenterartikkelen viser vi oppsett av lønnsarten "Korreksjon av ekstra arbeidsgiveravgift". Vi viser også i hvilke scenarioer den kan brukes for å få riktig ekstra arbeidsgiveravgift (5 %).

 

Vi har opplevd en del saker hvor klienter har fått feil med ekstra arbeidsgiveravgift. Dette skyldes hovedsakelig 3 grunner:

1. Det er kjørt noe lønn i et annet lønnssystem for 2023, og ikke importert inn anvendt arbeidsgiveravgiftsgrunnlag på de ansatte via standardimport (hittil i år verdier).

2. Refusjon sykepenger er registrert på feil person. Tidligere var det vanlig praksis å registrere all refusjon på én person. Men etter at ekstra arbeidsgiveravgift-regelverket kom, er det behov for å ha en oversikt per ansatt rundt ekstra arbeidsgiveravgift. Legges all refusjon sykepenger på en enkelt ansatt (f eks daglig leder), får vedkommende hele fradraget for arbeidsgiveravgift. Refusjon sykefravær må derfor registreres på den ansatte det gjelder.

3. Det jobbes med flere lønninger parallelt, og får feilmelding i A03 som gjør at man godkjenner en lønn flere ganger. I andre tilfeller er lønninger med feilmelding på A03 blitt liggende lenge før de er blitt reversert. Det kan føre til at føre til at grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift blir for høyt.

 

For å rydde opp i dette kan du sette opp en egen lønnsart som vil korrigere feil i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift. Start med å beregne hva det korrekte grunnlaget for ekstra aga, og finn ut hva som er differansen mot det som så langt er beregnet/innrapportert. Det kan være både for mye eller for lite. 

Oppsett lønnsart:

Screenshot_4.png

Merk at man må legge inn en konto under regnskapsdetaljer grunnet en generell validering, men kontoen benyttes ikke under postering (konto for bokføring hentes fra innstillingene til arbeidsgiveravgift).

 

Lønnskjøring:

Opprett en ny lønn f eks av type korreksjonslønn. Legg til den nye lønnsarten slik som i bildet nedenfor: 

Hvis det er betalt for lite ekstra arbeidsgiveravgift angis grunnlaget med positivt fortegn. Hvis det er betalt for mye ekstra arbeidsgiveravgift, angis grunnlaget med negativt fortegn. Beløpet fra denne lønnslinjen vises ikke på lønnsslippen til den ansatte, og det påvirker ikke utbetalt beløp.

 

Resultat A02:

I A02 vil denne korrigeringen fremkomme som dette: 

 

 

Posteringer:

 

Om korrigeringer av ekstra arbeidsgiveravgift:

Merk at skatteetaten opplyser om at korrigeringer av arbeidsgiveravgift skal skje den måneden feilen har oppstått, se https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsgiveravgift-og-finansskatt/ekstra-arbeidsgiveravgift/#Rette-feil

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse