Nyheter i Go

Nyheter uke 5Landbruk

Ny funksjonalitet

  • Resultathistorikk støtter nå landbruksavdeling

Finans

Generelle forbedringer

  • Det er nå mulig å bruke fordelingsnøkkel på avdelinger i regelmotoren for bankavstemming

 

Quality

Ny funksjonalitet

Nå er det mulig å få en oversikt over de oppdrag hvor det er opprettet fastpris.

Etablert en alternativ kolonne som viser at det er etablert fastpris og kan filtrere på de oppdrag som har fastpris og de som ikke har fastpris.Ved nyopprettelse av oppdrag gis det varsel dersom det allerede foreligger et oppdrag under utkast eller aktiv på samme kunde. Dette for å unngå uønskede dubletter av oppdrag

Generelle forbedringer

  • Ved nyoppretting av oppdrag vil det ikke lengre være mulig å ha samme tekst i feltet "Beskrivelse" på to oppdrag mot samme kunde. 
  • Feltet for "Beskriv kundens forretningsmodell" under steget Kartlegging er forbedret, slik at endring ikke uhensiktsmessig kan foretas. 
  • Opprettelse av nye oppgaver under innstillinger som ønskes planlagt på aktive oppdrag har fått utvidet hvilke år som kan foretas planlegging på. Det kan nå velges mellom inneværende år, forrige og neste år. 

 

 

API

Nye utvidelser: 

  • Suppli - Skybasert lagersystem som gir deg full kontroll over produkter, innkjøp, salgsordrer, levering, lagerflyt og varetelling - levert av Suppli AS.
  • Drifti - et helhetlig fagsystem for håndverksbransjen og håndterer alt fra planlegging av prosjekter, materiell og timeregistrering - til fakturering og dokumentasjon - levert av eMonkey.
  • Logistra Cargonizer Agent - Transportadministrasjon på en fleksibel, rimelig og brukervennlig måte - levert av Logistra.

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her:

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse