Quality

Hva dekker dagens Pris på oppdrag?


Dagens versjon av Pris på oppdrag dekker følgende:

Dagens funksjon

Timer som registreres må knyttes til oppdraget for at timer skal få knytning til fastpris. 
Alle aktiviteter som velges inn som inkludert i fastpris kommer med tilknytning til fastpris, forutsatt at Oppdrag er valgt under timeregistrering. 
Alle aktiviteter som ikke velges inn som inkludert i fastpris, men som knyttes opp mot oppdraget ved timeregistrering, vil komme som ekstra timer/stykk som skal faktureres i tillegg til fastpris. 

Det er ikke automatisk fakturering enda så Bruker må inn i fakturaforslaget for å fakturere oppdraget. 
Prosjektføring og Oppdrag kan ikke kombineres under fakturaforslag ved fakturering. 

Fremtidig funksjoner:

  • Kunne sette fastpris per tjenesteområde
  • Kunne knytte kostnader opp mot et oppdrag slik at det kan faktureres sammen
  • Kunne analysere en fastpris og et oppdrag
  • Kunne sette på automatisk fakturering
  • Kunne sette på automatisk fakturering dersom innenfor akseptert avvik
  • Bli varslet når levering av tjenester ikke lengre stemmer med det som inngår i opprettet fastpris
  • Ved årlig pris skal kunne angi når pris skal overføres til fakturaforslag

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse