Lønn

Innberetning av OTP på lønnsart 991

I Poweroffice finnes det en system-lønnsart som kan benyttes for å innberette OTP på det aktuelle selskapet. Innberrettingen gjøres for å få med grunnlaget for arbeidsgiveravgift OTP på selskapet.

Innberetningen skjer altså på selskap-nivå, og ikke på på person.

Når denne lønnsarten benyttes, så vil den ikke vises på lønnsslippen til den ansatte, men kun som en lønnslinje i selve lønnskjøringen. Dette skyldes den type beskrivelse som er brukt her (markert i rødt).

Du kan derfor f. eks legge denne mot daglig leder i selskapet.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse