Nyheter i Go

Nyheter uke 7

Time og prosjekt

Generelle forbedringer

  • Nå er det mulig å endre tilbake til enkelt budsjett på prosjekter. Hvis det ved en feiltakelse er endret fra enkelt budsjett til et budsjett per konto, kan en endre dette tilbake ved å trykke på knappen "Tilbakestill til enkelt budsjett" 

 

Quality

Generelle forbedringer

  • Det er ikke lengre mulig å tildele frister til en ansatt som ikke også har en aktiv bruker knyttet til seg. 

 

AML

Ny funksjonalitet

  • Dersom abonnementet AML er sendt forespørsel om, kan bruker nå angre forespørselen så lenge den ikke er satt aktivt. Oppsigelsestid vil da ikke være gjeldende. 

 

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse