Faktura

OCR fil feiler under import

  • Hvis en eller flere kunder betaler en faktura med en kid som ikke finnes i Go så stopper filen under import og utkast. OBS - hvis faktura er importert så kan OCR fil på innbetalingene være kommet før faktura og da feile. Prøv da å importer på nytt (trykk prøv igjen), så skal filene bli lest inn. (Du kan se i historikk på faktura om den er importert.)
  • Feilmeldingen viser hvor mange og hvilke innbetalinger som ikke finnes i Go. 
  • OCR filen kan åpnes (anbefales og åpnes og redigeres i Notepad ++) og vedlagt Excel ark (OCR Spesifikasjoner) viser hvilke opplysninger som ligger hvor i filen.
  • Hvordan rette filen - 
  • Første alternativ er å rette dette ved å oppdatere kid med den kid'en som kunden har brukt. Dette gjør du ved en standard import. https://support.poweroffice.com/hc/no/articles/210133233-Oppdatering-av-KID 
  • Andre alternativet er å redigere filen og endre kid i filen til den som er i Go. (Se da på vedlagt Excel ark på hvor du finner kid). Lagre endringer og last opp ny fil under import og utkast.

  • Tredje alternativ er å slette den eller de innbetalingene som er brukt feil kid på. Åpne fil, fjerne linjene som gjelder for betalingen og korrigere sluttsum nederst i fil (se vedlagt spesifikasjon av OCR fil). Lagre og laste opp på nytt. De innbetalingene som du fjerner må da registerets som betalt manuelt via reskontro.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse