Nyheter i Go

Nyheter uke 9

Time og prosjekt

Generelle forbedringer

  • Nå er det mulig for en administrator som ikke er ansatt på klienten, å redigere fraværsaktiviteter direkte i timelisten eller via timegodkjenning
  • I prosjektoversikten er det endret slik at widgetene tar hensyn til om bruker har tilgang til å se interne aktiviteter via timetransaksjonsrapporten. Det er også lagt til en infolinje i rapporten som viser sum interne aktiviteter. På denne måten vil rapportene og widget vise riktige beløp uavhengig av tilgang.

 

Landbruk

Ny funksjonalitet

  • Mulighet for å sjekke om innlogging til landbrukets dataflyt er korrekt satt opp

Generelle forbedringer

  • Rettet feil hvor EHF-kontering etter mva-sats eller standardkonto ikke fungerte på mottatte EHF-fakturaer hvor landbruksreferanse ikke var angitt

 

Lønn

Generelle forbedringer

  • Diverse informasjon fra ansattekortet vises ikke lenger i listevisning over ansatte og internasjonal ID er skjult for de som ikke kan administrere ansatte (GDPR relatert)

 

Quality

Ny funksjonalitet

  • Når prosessen "Sendt A-melding" er knyttet til en oppgave og lønn kjøres på kundens klient, vil systemet ta med A03 som dokumentasjon på innsendt A-melding. 

Generelle forbedringer

  • Kontaktgruppe er igjen mulig å filtrere på under Frister
  • Når en frist har hatt status "Fullført" og det blir tatt bort, kommer sist satte status på fristen. Tidligere kommentar vedrørende den tidligere statusen blir ikke tatt med. 

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse