Nyheter i PowerOffice Go

Nyheter uke 10

Regnskap

Generelle forbedringer

  • Rettet feil i kontoplanimporten når klienten allerede har mer enn 1000 hovedbokskontoer.

 

Landbruk

Ny funksjonalitet

  • Implementert funksjon for hurtigregistrering av konto i bilagsføring på landbruksklienter. Angis konto uten landbruksavdeling (4 siffer), etterfulgt av rask enter/tab, vil standard landbruksavdeling bli lagt til konto ved kontering.

  • Regnskapsfører kan be om bondens samtykke hos Landbrukets Dataflyt fra landbruksinnstillingene i Go. Bonde får sms og e-post med info om hvordan samtykke gis hos Landbrukets Dataflyt. Hvilke samtykker som er gitt, hentes også inn i landbruksinnstillingene.

 

Lønn

Ny funksjonalitet

  • Ny lønnsart som utvider funksjonaliteten til lønnsart 500 Pensjonstrekk/Premie til Pensjonsordninger. Pensjonstrekk kan nå settes til valgfritt beløp, i tillegg til lønnsart 500 som har begrensning til maksimalt 2% av 1G.

Generelle forbedringer

  • Rettet feil der rapporten avstemming AGA og forskuddstrekk ikke viste feriepenger over 60 år i gitt tilfelle.

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse