Finans

Feilmelding på bankavstemmingsregel

  • Får du denne feilmeldingen kan grunnen være at kontoen er en klientkonto og kontoen har krav om prosjekt.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse