Quality

AML - Redigere egenerklæringen før og etter den er sendt kunde

Det er mulig for utsender av egenerklæringen å foreta utfylling av egenerklæringen før den sendes til mottaker som skal signere. 

Det er to måter å gjøre dette på, enten før utsendelse eller etter at den er sendt. 

Alt 1: Før egenerklæringen sendes ut for godkjenning/signering:

1. Må ha foretatt et organisasjonssøk på bedriften, men ikke inkludert "egenerklæringen" i søket. 

2. Gå til Arkivet og finn søket på aktuell kunde

 

3. Trykk på "Send egenerklæring"

 

4. Fyll ut informasjon om mottaker og trykk "Rediger og send" : 5. Rediger og sendt det videre til signering/godkejnning, eller lagre og innhent mere opplysninger og kom tilbake ved en senere anledning for å ferdigstille redigeringen og sende det til kunde: 

 

 

Alt 2: Redigere mens egenerklæring er sendt til godkjenning/signering

1. Når et orgsøk foretas og hake for å sende egenerklæringen samtidig er på, kan en etter utsendelse gå via "Arkivet" og aktuelt søk få mulighet til å foreta redigering i dokumentet så lenge det ikke er signert/godkjent. 

Trykk på

 

2. Trykk Rediger


Så kan redigering foretas og lagring av redigert innhold kan foretas. 


Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse