Lønn

Importer av lønnsgrunnlag (standardimport)

Det er mulig å importere lønnsgrunnlag på alle ansatte.

Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til venstre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [SalaryBasis]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

Importer fil

Meny > Import

Meny_import.png

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Import_standardimport_loennsgrunnlag.png

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter lønnsgrunnlagene. Importerte filer vil bli akkumulert. Har noe blitt lest inn feil, må det importeres en korreksjonsfil.Import_standardimport_loennsgrunnlag_importer_loennsgrunnlag.png

 

For å slette lønnsgrunnlag som er lest inn feil:

Slettingen kan gjøres per ansatt.

Marker lønnslinje(r) som skal slettes på den ansatte.

mceclip0.png

Slettes linjen uten å sette på haken her vil denne importerte lønnslinjen dukke opp i neste lønnsutkast. Sett på haken for å fjerne de importerte lønnslinjene som er feil.

 

Eller hele lønnsutkastet kan slettes fra lønnskjøringen.

For å slette hele importen uten at det påvirker åpne lønnsutkast, les artikkelen om reversering av lønnsgrunnlagsimport.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse