Nyheter i Go

Nyheter uke 18

Info om vedlikehold!

 • Lørdag 25. mai vil vi gjennomføre vedlikeholdsarbeid på Go og man kan derfor merke noe ustabilitet i tidsrommet 18.00 lørdag 25. mai, til 08.00 søndag 26. mai. Vi anbefaler at man forsøker å unngå å jobbe i Go i vedlikeholdsperioden.

 

Regnskap

Generelle forbedringer

 • Rapporten bilagsflyt
  • Implementert funksjon for "Sum valgte"
  • Implementert alternativ kolonne for bilag opprettet (bilagets ankomstdato)
  • Implementert alternativ kolonne for beskrivelse (angitt i bilagshodet)
  • Implementert alternative kolonner for avdeling (angitt i bilagshodet)

 

Landbruk

Ny funksjonalitet

 • Mulighet til å sende regnskapsrapport (regnskapsfil) til Landbrukets Dataflyt
 • Mulighet til å sende bankrapport til Landbrukets Dataflyt

 

Finans

Til info, bankfusjon:

 • Helgen 3. - 5. Mai 2024 fusjonerer Andebu Sparebank, Larvikbanken og Skagerrak Sparebank. Utbetalingstjenesten endrer navn automatisk og BIC/SWIFT for kundene som tidligere hadde Andebu Sparebank og Larvikbanken vil bli oppdatert. Det anbefales ikke å sende betalinger i helgen og før kl. 10.00 Mandag 6. mai. Ut over det vil man ikke oppleve noen endring i Go.

Generelle forbedringer

 • Det er nå tillatt med kombinasjon av norsk bankkontonummer og dansk BIC/SWIFT for kontonummer tilhørende Lunar Bank.
 • Når bruker med betalingsgodkjenning deaktiveres så vil det heretter ikke bli sendt pushvarsel til app.

 

Faktura

Generelle forbedringer

 • Prosjektreferanse tas nå med i utgående EHF faktura.

 

Lønn/Reiseregning

Generelle forbedringer

 • Innberettede reiseregninger matches nå på ansattreskontro ved lønnskjøring
 • Reverserte reiseregninger kommer ikke lenger med i lønnskjøring
 • Overnattingssted fremkommer nå for overnattingstype privat overnatting med (ulegitimert) nattillegg på reiseregningens forside (pdf).

Quality

Generelle forbedringer

 • Personfelter (rollefelt) under oppdrag har nå blitt utvidet med kolonne for E-mail. På denne måten kan det kontrolleres at personen som legges til har e-mail tilknyttet seg og at fletting kan foretas. 
 • I de tilfeller hvor e-post mangler effektiviseres varslingen med at linken fører rett inn på dialogen hvor e-post skal fylles ut. 
 • Under steget Betaling er det fjernet noen valg på hvordan godkjenning skal foretas som følge av lovendring. De som har disse valgene aktive, må tas stilling til ny rutine ved neste oppdatering av avtalen. 

Byrå/Klient Admin

Generell forbedring

 • Rollen Medarbeider er rullet ut i Klient Admin som felt i dialogen bak klientnavn og som kolonne.

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse