Lønn

Kostnadsføring av 5 % ekstra arbeidsgiveravgift på feriepenger.

Gjennom året avsettes det “Feriepenger” og “Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger” ihht arbeidsgiveravgiftssats registrert på virksomheten. I avsetningen av påløpt arbeidsgiveravgift tas det ikke hensyn til om den ansatte i løpet av året vil komme til å passere grensen for oppstart av trekk 5 % ekstra arbeidsgiveravgift. Det blir dermed på kontoen for påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger (normalt konto 2785) kun avsatt arbeidsgiveravgift med normal sats.

 

Hvis den ansatte på tidspunktet for utbetaling av feriepengene er passert innslagspunktet for ekstra arbeidsgiveravgift, så vil det automatisk beregnes 5 % ekstra arbeidsgiveravgift også av feriepengene. I denne lønnskjøringen vil den ekstra arbeidsgiveravgiften bokføres D 2785 på samme måte som den ordinære arbeidsgiveravgiften for feriepengene (som det allerede er avsatt for i regnskapet). 

 

OBS: Siden beløpet for ekstra arbeidsgiveravgift ikke tidligere er kostnadsført i regnskapet, må dette gjøres manuelt i ettertid. Bokføres normalt D 5400 / K 2785. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse