Lønn

Refusjoner fra NAV (Sykepenger etc)

Når man mottar refusjoner av sykepenger, foreldrepenger og svangerskapspenger, pleie/opplæring- og omsorgspenger fra NAV mottar man en K27 oppgjørsrapport i Altinn. Dette oppgjøret legger seg i innboksen til bedriften og vil inneholde en PDF og en tilhørende CSV-fil som gir oversikt over hvilke refusjoner som har blitt mottatt. K27 csv-filen kan importeres direkte inn i PowerOffice og legge seg klart til lønnskjøring.

 

image (1).png

 

Før import:
Før filen kan importeres bør man gå over de tilhørende lønnsinnstillingene. Under lønnsinnstillinger ligger det en egen tab "Refusjon av sykepenger etc." hvor man kan angi en lønnsart for refusjon. Klienter med standard lønnsartregister i PowerOffice vil få lønnsart 990 Refusjon sykepenger som lønnsart her. I tillegg har man en opsjon om at et bilag skal posteres ved import av K27 med en tilhørende kostnadskonto. Denne bør hukes av hvis man ønsker at Go skal bokføre innbetalingen fra NAV når refusjonenen importeres. Posteringene vil gå kredit mot den kostnadskontoen som angis og debet mot bankkonto det innbetales til.

 

Import:
Importen finner man under Import og lønnsgrunnlag. Her velger man filformatet "Refusjon sykepenger etc. fra NAV (K27)".


Etter import:
Når importen er gjennomført, vil refusjonene som skal inn til lønnskjøring ligge klart i rapporten "Importert lønnsgrunnlag" på hver ansatt. Disse vil overføres til neste lønn hvis den inkluderer importert lønnsgrunnlag.

Hvis klienten er satt opp med at det skal posteres bilag ved import av K27, vil det bli generert et manuelt bilag på første virkedag i inneværende måned med debet bankkonto angitt i filen og kredit kostnadskonto som er satt opp for refusjoner i lønnsinnstillingene.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse