Lønn

Skattefri organisasjon

Betingelsen for fritak fra skatteplikt er at organisasjonen ”ikke har erverv til formål”. En skattefri organisasjon må betale arbeidsgiveravgift av alt lønnsgrunnlag. Organisasjonen kan avgjøre om lønnsinntekt per arbeidstaker vil overstige 10.000 per år eller ikke, og velge skatteregel etter dette. PowerOffice varsler ikke om lønnsinntektsgrensen på 10.000 overstiges. Merk at en Skattefri organisasjon også i tillegg kan være en "veldedig eller allmennyttig instutisjon eller organisasjon"


Lønn for skattefri organisasjon med skatteregelen "Skattefri organisasjon"
Lønn i PowerOffice for "skattefri organisasjon" bokføres enklest når skatteregelen "Skattefri organisasjon" settes i lønnsinnstillingene i stedet for skatteregelen "ordinær" fra første lønnskjøring. Lønn blir merket med SkattefriOrganisasjon i a-meldingen. Endre skatteregelen under Meny > Innstillinger > Lønnsinnstillinger. Skatteetaten vil holde oversikt over beløp som er under grensene for lønnsopplysningsplikt, slik at beløp under 10.000 per år ikke blir overført til inntektsmottakers skattemelding. Det skal betales arbeidsgiveravgift av hele lønnsgrunnlaget. 

Bildet viser lønnsinnstillingen Skattefri organisasjon


Lønn for skattefri organisasjon med skatteregel "Ordinær"

Hvis ingen arbeidstakere har lønn over 10.000 per år kan ordinær skatteregel benyttes. Alle ytelsene må da rapporteres som "Arbeidsinntekt under grensen for oppgaveplikt". Det skal betales arbeidsgiveravgift av hele lønnsgrunnlaget. Blir beløpsgrensen overskredet må alle utbetalinger som ikke er oppgitt med "skatteregelen SkattefriOrganisasjon" oppgis i tillegg. 

Bildet viser redigering av lønnsart med fordel "ingen" og beskrivelse "Arbeidsinntekt under grensen for opplysningsplikt" for lønn med skatteregel ordinær.


Lønnsartene for skattefri organisasjon

Lønnsartene må tilpasses slik at skattetrekk ikke beregnes for ytelser under 10.000 per arbeidstaker. 

Bildet viser redigering av lønnsart der "Skattetrekk" er satt til "Ingen skatt" for ytelser under 10.000

 

Se også veiledningen til a-meldingen, veiledning hos skatteetaten og hjelpesenterartikkelen Veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse