Lønn

Veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon

En "veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon" er en skattefri organisasjon som ikke betaler arbeidsgiveravgift, men det stilles flere krav for å være en "veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon". Ved vurderingen legges det vekt på om virksomheten har nytte for allmennheten og om aktivitetene som utøves er tilgjengelig for et bredt spekter av mennesker.

 

Lønn for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon
Lønn i PowerOffice for "veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon" bokføres med ordinær skatteregel, men det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift skal likevel beregnes fra første krone dersom totalt lønnsutgifter overstiger 800.000 kroner for hele organisasjonen, eller 80.000 kroner for en lønnsmottaker. PowerOffice holder ikke oversikt over om grensene for arbeidsgiveravgift passeres. 

 

Lønnsartene for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon
Lønnsartene redigeres sånn at beskrivelsen "Lønn og godtgjørelse utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon" blir valgt. Ta også vekk haken for arbeidsgiveravgift slik at arbeidsgiveravgift ikke blir beregnet. Det er trekkplikt (skattetrekk) på ytelser over 10.000. 

 

Bildet viser redigering av lønnsart hvor beskrivelsen "Lønn og godtgjørelse utbetalt av veldedig eller allmennyttig organisasjon" er valgt. Bildet viser også at skattetrekk er satt til "Tabelltrekk" og at haken for arbeidsgiveravgift er av. 

 

Se også veiledningen til a-meldingen, veiledning hos Skatteetaten og hjelpesenterartikkelen Skattefri organisasjon

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse