Nyheter i Go

Nyheter uke 20

Info om vedlikehold!

  • Lørdag 25. mai vil vi gjennomføre vedlikeholdsarbeid på Go og man kan derfor merke noe ustabilitet i tidsrommet 18.00 lørdag 25. mai, til 08.00 søndag 26. mai. Vi anbefaler at man forsøker å unngå å jobbe i Go i vedlikeholdsperioden. Vedlikeholdet vil påvirke både web og mobilapp.

 

Regnskap

Ny funksjonalitet

  • Endringer i visningsbilde for hovedbokskontoer under under Innstillinger-> Kontoplan som nå har fått en egen fane for dimensjoner. Herfra kan de tilgjengelige dimensjonene defineres påkrevd ved bokføring mot konto.

 

Lønn

Ny funksjonalitet

  • Mulig å velge leveringsmåte "Kun app" på lønnsslipper.

Generelle forbedringer

  • Ny alternativ kolonne Ansattnr i rapporten "Lønn per ansatt", muliggjør sortering etter ansattnummer.
  • Feilmeldingsdialogen til A03 feil på lønn linker nå til oversikten over feilmeldinger i veiledning til a-melding på skatteetaten sine sider.
  • I rapporten "Inntektsmelding" kan man nå velge ansatte som har sluttdato siste 6 måneder.
  • Rapporten "Reiseregninger" viste ikke fullt beløp når deler av beløpet utbetales over lønnskjøring, dette er nå forbedret.
  • Import K27 for refusjon sykepenger: nå er det mulig å importere K27 med negative refusjoner.
  • Ansatte: Rettet feil i forslag om kjønn ved 0 som 3. siffer i personnummer.

Quality

Ny funksjonalitet

  • Oppgavemaler under Tjenestesteget kan nå kun endres av brukere som har tilgang til Innstillinger - Quality. Dette for å hindre at maler blir overskrevet og endret uten at ledelse ønsker dette. 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse