Regnskap

Prisjustering produkter

Prisjustering av produkter
Prisjustering med prosent +/- kan gjøres via knappen "Prisjustering - Prisjuster valgte" , enten ved å markere et produkt eller flere produkter ved å holde nede shift eller ctrl-knappen. 

Alternativt "Prisjuster alle"

Etter utført prisjustering vil bruker få et varsel i høyre hjørne. 

Endringen er også synlig i hendelseslogg

 

Avrunding

  • Dersom gammel pris er under 1,00 og det justeres opp, så vil det ikke bli foretatt avrunding selv om hake for avrunding er satt på.
  • Tilsvarende dersom det justeres ned og ny pris blir under 1,00, så vil det ikke bli foretatt avrunding selv om hake for avrunding er satt på.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse