Nyheter i Go

Nyheter uke 21

Info om vedlikehold!

  • Lørdag 25. mai vil vi gjennomføre vedlikeholdsarbeid på Go og man kan derfor merke noe ustabilitet i tidsrommet 18.00 lørdag 25. mai, til 08.00 søndag 26. mai. Vi anbefaler at man forsøker å unngå å jobbe i Go i vedlikeholdsperioden. Vedlikeholdet vil påvirke både web og mobilapp.

Finans

  • Ny integrasjon mot SEB er noe forsinket. SEB har gitt dispensasjon til å kunne fortsette med Telepay i utbetalingstjeneste på SEB kontoer etter 1. juni og inntil ny integrasjonsløsning er klar.

Ny funksjonalitet

  • Det er nå mulighet å angi minimumsbeløp for betalingsoppfordring. For å unngå at det sendes påminnelser, purringer eller inkassovarsler på restbeløp kan minimumsbeløp angis. Beløp under angitt grense vil få neste status "Ingen". Status kan endres og det kan foretas manuell handling for betalingsoppfølging på beløp under angitt beløpsgrense.

 

Faktura

Ny funksjonalitet

  • Produkter kan nå prisjusteres med prosent +/- fra produktbildet. Enten markere et eller flere produkter og velg "Prisjuster valgte",  alternativt "Prisjuster alle".

 
 
Se hjelpeartikkel for nærmere forklaring:
 

Generelle forbedringer

  • Delsum fra fakturalinjer blir ikke lengre med i EHF. Delsum vil fortsatt vises i PDF fil.

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse