Quality

Rollestyring Quality-frister

Følgende rettigheter kan tildelses brukere som skal ha tilgang til fristlisten i Quality. Skal brukeren også ha tilgang til dokumentsteget på oppdraget, må rettigheter tildeles under Quality Oppdrag. Se artikkelen "Rollestyring Quality-oppdrag og Quality-innstillinger".

  • Rettighet "Administrer egne"

Gir tilgang til å utføre/sette status, samt å legge til eller fjerne vedlegg på fristen. Brukeren får i utgangspunktet kun tilgang til egne frister. men hvis brukeren er oppdragsansvarlig på et oppdrag vil brukeren se alle frister tilhørende oppdraget. 

  • Rettighet "Administrer alle"

Bruker får tilgang til å se alle frister uavhengig av tilknytning. Skal brukeren også kunne redigere på fristene, må haken for "Administrer egne" også være satt på.  

  • Rettighet "Administrer egen avdeling"

Bruker får tilgang til å se alle frister som er tilknyttet oppdrag hvor kunden tilhører samme avdeling som den brukeren (angitt på ansattkortet). Skal brukeren også kunne redigere på fristene, må haken for "Administrer egne" også være satt på.  

  • Rettigheter "Utføre kontroll"

Brukeren gis rettighet til å sette statusen Kontrollert på frister. Bruker må samtidig ha rett til å redigere fristene gjennom rettigheten "Administrer egne".

  • Skal bruker ha mulighet til å sette statusen "kontrollert" på alle oppdrag, må alle tre haker være satt på. Dette vil gi brukeren full tilgang til området (samme som grønn hake).

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse