Mobil

Kan jeg avvise et bilag og sende det tilbake til avsender?

Når et bilag (for eksempel utlegg eller firmakortkvittering) er sendt til godkjenning, har du muligheten til å avvise det. Dersom du avviser bilaget, vil det bli sendt tilbake til "bilagsføring". For å sende bilaget tilbake til brukeren kan du gjøre dette ved å slette det i bilagsføring. Det er viktig å merke seg at brukeren bør ha sendt bilaget fra den nye PowerOffice-appen. Dette gjør at brukeren kan se i appen at bilagets status har endret seg til "avvist". Kvitteringer blir fortsatt synlige i hendelsesloggen, som viser at bilaget er slettet.
Brukeren får ikke en push-melding om dette, så det anbefales å sende en chat melding til brukeren for å informere dem om hvorfor bilaget ble avvist eller slettet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse