Timeføring

Påminnelse om innsending av timelister

I menyen "Timegodkjenning" er det mulig å sende påminnelser til sine ansatte når timelistene ikke er blitt sendt inn til leder. Dette må gjøres manuelt via knappen "Påminn" 

 

For å sende påminnelse må en, flere eller alle ansattes timelister merkes og "påminn"-knappen vil bli aktiv. Trykk  på "Påminn" og en ny dialogboks vil åpnes hvor en standard tekst vises. Det er ikke mulig å legge inn egen tekst. Denne teksten vil bli sendt som pushvarsel på mobilen eller vises som et varsel i bjella i web.

 

Kommentarer fra ansatte

 

Når en ansatt sender inn timelisten til godkjenning, kan det legges til en kommentar med beskjed til lederen. Denne kommentaren vil legge seg i historikken på den ansattes timeliste og den vil også vises med eget ikon i listen under "Timegodkjenning".

 

Ved å sette musepekeren over ikonet vil kommentaren fra den ansatte vises. For å se kommentaren i historikken på den ansattes timeliste, må leder gå inn på hver enkelt timeliste og åpne historikk-knappen.

 

Når en ansatt har sendt inn sin timeliste til godkjenning, så vil lederen få beskjed om at dette er gjort via pushvarsel på mobil og varsel i bjella på web.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse