Regnskap

Aktiver Landbruk på eksisterende klient i PowerOffice

Skal du i gang med å bokføre et landbruksrengskap er det mulig å aktivere Landbruk på en klient du allerede har i PowerOffice. Dvs en klient hvor det allerede er bokført bilag mens det var en 4-sifret kontoplan. Når kontoplan for landbruk tas i bruk vil det påvirke klienten på mange områder. Nedenfor finnes de hovedpunkter som er viktig å være klar over ved konvertering av en eksisterende klient. 

 

NB: Selv om dette er mulig, så anbefaler vi likevel sterkt at du oppretter en ny klient som du aktiverer landbruk på. Les derfor gjennom hele denne artikkelen før du starter!

 

Balansekontoer
Når landbruk aktiveres på en eksisterende klient, må saldoene på de 4-sifrede kontoene flyttes til de nye 6-sifrede kontoene. Ett automatisk konverteringsbilag vil ved aktivering av landbruk ompostere saldoer på alle balansekontoene, fra eksisterende konto til en tilsvarende konto med landbruksavdeling 10 (finans). Hvis noen av balansekontoene skal ha annen landbruksavdeling enn 10, så må dette korrigeres i et manuelt bilag.

Resultatkontoer
Saldo på resultatkontoene må ompostereres i et manuelt bilag. De 4-sifrede kontoene (som har saldo) må først settes aktiv igjen. Saldo må deretter omposteres til en 6-sifret konto i et manuelt bilag. Til slutt må 4-sifrede kontoer igjen deaktiveres. Denne flyttingen av saldo på resultatkontoene kan løses enklere ved å importere posteringene inn via standardimport. Ved å importere slipper du å aktivere og deaktivere kontoene (det vil gå automatisk). 

Resultat- og balanserapport
Nye transaksjoner som bokføres etter konverteringen vil gjøres etter NIBIOs 6-sifrede kontoplan. Ved oppslag på bl a saldobalanse og resultatrapport vil en dermed få mange ekstra linjer, i og med at hver konto opptrer både som en 4- og 6-sifret konto. Dette vil stort sett bare skje det første året.

Reskontro-nummerserier
Ønskes det egne reskontro-nummerserier for hver næring (slik det kan legges opp på nye klienter, beskrevet i denne artikkelen), så må nummerserier settes opp manuelt. Reskontroer må opprettes, og saldoer flyttes i manuelle bilag. 

Bank
Er det bankkontoer på klienten som tilhører privatregnskapet, må saldo på disse kontoene manuelt flyttes til en konto med landbruksavdeling privat (90). 

Bankavsteming
Ved overgangen til landbruk vil også hovedbokskonto for bank blir overført til en 6-sifret konto. Hvis bankavstemming er påbegynt på den gamle 4-sifrede kontoen, er det nødvendig å starte bankavsteming på nytt. Dette er beskrevet nærmere i denne artikkelen. 

Merverdiavgift
Er bokføringen av regnskapet startet før landbruk blir aktivert, anbefaler vi at mva-terminene avsluttes før aktivering til landbruk. Spesielt hvis det legges opp til en endring i betingelsen som angir om mva-meldingen skal følge landbruksavdeling eller ordinær avdelingsdimensjon. Dette kan føre til at mva rapporteres dobbelt. 

Anleggsmidler
Ved flere primærnæringer må det lages én anleggsmiddelgruppe per næring. På den måten fordeles bokføring av anleggsmidler på riktig næring. Hvis bokføringen allerede er startet og det er anleggsmidler på klienten, overføres alle anleggsmiddelgrupper til standard landbruksavdeling. Avskrivninger som allerede er i gang, vil avskrives med standard landbruksavdeling etter at landbruksinnstilling er aktivert.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse