Regnskap

Aktiver Landbruk på en ny klient i PowerOffice

Skal du i gang med et landbruksregnskap i PowerOffice anbefaler vi at det opprettes en ny klient. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du oppretter en ny klient, og hvordan du aktiverer Landbruk, samt hvordan du som bruker NIBIO sin kontoplan kan importere åpningsbalanse. 

Opprettelse av ny klient
Den nye klienten opprettes på samme måte som for andre regnskapsklienter i PowerOffice. Opprettelse av ny klient er beskrevet her

Aktivering av Landbruk
Etter klienten er opprettet må Landbruk aktiveres. Gå til Meny -> Innstillinger -> Landbruk for å gjøre dette. Nærmere beskrivelse av aktiveringen av Landbruk finner du i denne artikkelen. Merk at denne aktiveringen ikke er reverserbar.

Inngående saldo
Inngående saldo på en ny landbruksklient legges inn på samme måte som på en ordinær klient. Gå til Meny --> Innstillinger --> Inngående saldo. Vi anbefaler å lese denne generelle artikkelen om standard åpningsbalanseimport. Her finner du nyttig info om blant annet avstemt saldobalanse, reskontroer, formater, duplikater og tusenskilletegn.

Det er mulig å benytte filer i flere ulike formater for denne åpningsbalanseimporten. 

  • Vårt standardformat. Husk at det her er viktig å ha med kolonnen for Landbruksavdeling i disse filene ved å legge til kolonnen "AgriculturalDepartment" i importfilen. Her kan landbruksavdeling angis med enten tekst (Finans, Jordbruk, Skogbruk ..) eller tall (10, 20, 30 ..) på hver kontolinje. 
  • Det kan også benyttes åpningsbalansefiler som du eksporterer fra Agro/Duett. Les mer om filen fra Agro/Duett i denne artikkelen. 

Import av kunder/leverandører
I landbruksinnstillingene kan det angis at reskontro nummerserier skal fordeles på jordbruk, skogbruk og annen næring (samt hovedbokskontoene 1500.20, 1500.30 og 1500.60). Er klienten satt opp på denne måten, vil det ved import av åpne poster være reskontronummeret på kunden/leverandøren som angir hvilken reskontroserie og hovedbokskonto som blir benyttet ved import. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse