Regnskap

Bli kjent med PowerOffice Landbruk

I PowerOffice bokfører du Landbruksregnskap like enkelt som andre regnskap. I denne artikkelen gir vi noen anbefalinger, og viser hva som er spesielt for en Landbruks-klient. Det aller meste vil fungere på akkurat samme måte som ellers, men aktivering av landbruk fører til noen endringer på klienten.

De viktigste endringene er:

  • Kontoplanen endres fra 4 til 6 siffer
  • Du kan ta i bruk integrasjon med Landbrukets dataflyt
  • Du får mulighet til å angi landbruksopplysninger i bilagsføringen 

Det er viktig å merke seg av Landbruk ikke er noen ekstra modul du trenger abonnement på. Det er kun en ekstra funksjon du aktiverer. Det påløper dermed ikke noen ekstra kostnader ved å ta i bruk Landbruk i PowerOffice.

Konvertering til Landbruk
Det er mulig å aktivere landbruk både

  • på en ny klient som nettopp er opprettet
  • på en eksisterende klient hvor det allerede er bokført bilag

NB: Selv om det er mulig å aktivere landbruk på en allerede eksisterende klient, så anbefaler vi likevel sterkt at det i overgangen i landbruk opprettes en ny klient.

Landbruk aktiveres enkelt ved å gå til Meny → Innstillinger → Landbruk. Merk at denne aktiveringen ikke er reveserbar.

Tidspunkt for konvertering
Tidspunkt for når Landbruk skal aktiveres er avhenging av flere ting. Skal det opprettes en ny klient i Poweroffice, så kan denne konverteringen gjøres når det måtte ønskes. Vi anbefaler imidlertid at det gjøres i skillet mellom to mva-terminer. Er det en eksisterende klient i PowerOffice som skal konverteres til Landbruk, så anbefaler vi å gjøre dette i sammenheng med overgang til nytt år. 

Les også igjennom denne artikkelen for mer detaljert info rundt overgangen til PowerOffice Landbruk

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse