Generelt

Import av registerfiler

Go støtter import av diverse registerfiler fra gammelt økonomisystem.

Følgende kan importeres:

Avdelinger

Kontakter

Produkter

Prosjekter

Aktiviteter

Kontoplan

Anleggsmidler

Se her for filoppsett og eksempelfiler. Det er lagt opp til at bruker selv lager dette oppsettet for import.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse