Regnskap

Sett opp roller

En bruker som oppretter en klient i Go, vil automatisk bli tildelt administratorrettigheter. Administrator har full tilgang til alt. Hvis klienten skal ha flere brukere, der noen skal ha begrenset tilgang til områder og funksjonalitet, kan det være hensiktsmessig å definere rollen brukeren skal ha før vedkommende blir invitert inn på klienten.

Meny > Brukere

Trykk på fanen «Roller».

Go er på forhånd satt opp med tre roller; daglig leder, regnskapsfører og standard. Det fullt mulig å legge til flere eller redigere eksisterende roller etter eget ønske.

Når en rolle skal defineres må det velges hvilke tilganger brukere med denne rollen skal ha i Go. I utgangspunktet er det tre typer tilganger å velge mellom: ingen tilgang, lesetilgang og full tilgang. Tilgangene gis per kategori , men kan også begrenses på underkategori.

Hvis en bruker for eksempel skal ha full tilgang til innstillingene i Go, med unntak av logger og e-post, gis full tilgang til kategorien. Kategorien åpnes og tilgangen til disse to underkategoriene fjernes. Kategorien får status «Egendefinert».

Det er ikke mulig å kun gi lesetilgang til enkelte underkategorier. Dersom det gis lesetilgang til en kategori, vil brukeren ha lesetilgang til alle underkategoriene. Hvis det deretter settes hake på en underkategori, vil brukeren få full tilgang til denne, men samtidig miste lesetilgangen til de andre underkategoriene.

Når det gjelder tilgang til Rapporter, Mobil og Innstilinger vil det ikke gis noen tilgang om det kun tildelses lesetilgang. På disse punktene må det enten gis full tilgang eller ingen tilgang. 

Mange av tilgangene henger sammen, avhengig av hvilken type oppgave som skal utføres i Go. En ansatt som skal fakturere, bør også ha tilgang til kontakter, produkter og prosjekter for å kunne utføre løpende vedlikehold av registrene under faktureringen.

Vær oppmerksom på kategorien «Brukere og roller». Hvis en bruker har full tilgang til underkategorien «Administrer roller» kan vedkommende tilegne seg selv tilganger den ikke skal ha. Har en bruker full tilgang til «Administrer brukere» kan de invitere andre brukere med en av de tilgjengelige rollene (unntatt administrator). En bruker kan da invitere seg selv på nytt (på en annen e-post adresse) med en rolle som har flere tilganger enn brukeren skal ha. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse