Generelt

Import av åpningsbalanse

Med mindre et helt nytt foretak skal opprettes i Go, bør minimum saldobalanse og åpne poster leses inn fra gammelt økonomisystem. Det kan også være hensiktsmessig å importere kontoplan hvis saldobalanse enda ikke er klar når klient tas i bruk.

En åpningsbalanse består vanligvis av følgende filer for import:

Saldobalanse

Åpne poster kunder

Åpne poster leverandører

Ser her for filoppsett og eksempelfiler. Det er lagt opp til at bruker selv lager dette oppsettet for import.

Merk: Konto kan ikke være listet i importfil for saldobalanse mer enn én gang, som betyr at det per i dag ikke mulig å importere en saldobalanse med avdeling- og/eller prosjekttilknytning (avdeling/prosjekt-regnskap). Dette kan eventuelt omposteres per konto etter import ved bruk av bilagstype årsavslutning.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse