Regnskap

Løpende fil-importer/eksporter

Var det i det gamle økonomisystemet løpende fil-utveksling med eksterne systemer, kan dette med stor sannsynlighet videreføres til PowerOffice Go.

Utvekslingen kan foregå på følgende to måter:

API (Application Programming Interface)

Generelt ønsker vi at datautvekslingen går via API, da dette er en sømløs kommunikasjon mellom systemene, ingen manuelle filoverføringer.

Se om systemet du ønsker å importere fra eller eksportere til allerede er integrert.

Fins ingen integrasjon for import, undersøk med din leverandør av eksternt system om de er villige til å lage en integrasjon. De må da gjøre en tilpasning mot Poweroffice Go API.

Er ikke filutveksling via API et alternativ, må dette foregå ved manuell filoverføring.

Manuell filoverføring

  • Importer: I Go fins det allerede noen manuelle skreddersydde importer. Se her om import fra eksternt system allerede fins. Fins ikke støtte for ønsket system, kontakt din systemleverandør for tilpasning mot PowerOffice Go standard bilagsimport
  • Eksporter: I Go fins det allerede noen manuelle skreddersydde eksporter. Se her om eksport til eksternt system allerede fins. 
  • Import bankavstemmingsfil: Go har funksjon for bankavstemming. Det er bygget støtte for de aller fleste bankers filformater i Norge.

NB: Skal det overføres filer som fakturajournaler, kassejournaler etc. som er kritisk for å ha et oppdatert regnskap, må det være klarert og testet på forhånd om Go kan importere disse.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse