Generelt om PowerOffice

Mva koder

Go er satt opp med et standard sett mva koder. Disse er ikke redigerbare. Ved avvik fra gammelt system må mva kodene redigeres i import-fil kontoplan og saldobalanse før innlesning.

Benyttes forholdsmessig fradrag for mva kan man lage egendefinerte mva-koder med gitt fradragsprosent.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse