Generelt

Aktivering av abonnement

På menyen | Innstillinger | System | Abonnement | administrerer du de ulike abonnementene for klienten. Merk at det kun er abonnementsadministrator som har tilgang til dette menypunktet i innstillingene.

Når en ny klient er opprettet, vil du se en flik til venstre i skjermbildet som viser hvor lenge du har igjen av prøveperioden.

Alle nye klienter får 30 dagers gratis prøveperiode. Ved å trykke på fliken kan du aktivere abonnementet ditt videre. Send oss gjerne en tilbakemelding på hvordan du så langt opplever bruken av PowerOffice Go. Abonnementet kan aktiveres når som helst i løpet av prøveperioden. Kostnaden for bruk vil ikke påløpe før prøveperioden er utløpt selv om abonnementet aktiveres på et tidligere tidspunkt. Trykk «Abonner nå».

Abonnementsinnstillingene vil åpne seg og det er mulig å abonnere på ønskede moduler.

Trykk «Abonner» på ønsket modul.

Innstillinger_abonnement.png

Ved aktivering av abonnement på den første modulen, vil et dialogvindu åpne seg for å sette diverse innstillinger.

  • Abonnement

Navnet på klienten.

  • Administrator

Velg hvilken bruker som skal være abonnementsadministrator på klienten.

  • Partner

Er ofte allerede forhåndsutfylt med navnet til ditt regnskapskontor.

Hvis ikke forhåndsutfylt, og ditt regnskapskonto er partner av PowerOffice, kontakt regnskapsfører for å få oppgitt partnerkode som legges inn her.

Er ikke klienten tilknyttet regnskapskontor som er partner av PowerOffice, skal ikke partnerkode legges inn.

  • Faktura leveringsmåte

Velg hvilken måte det er ønskelig at abonnementsfaktura leveres på.

Er mottak av EHF-faktura aktivert på klienten (anbefalt) er det mulig å velge mellom EHF og e-post. Hvis e-post, angi hvilken e-postadresse faktura skal sendes til. Hvis e-post er angitt på klientens bilagsmottak, vil denne være foreslått e-postadresse.

  • Kontaktperson

Velg hvilken bruker som skal være kontaktperson i forbindelse med abonnementet på klienten.

  • Betalingsmåte

Velg mellom tre betalingsmåter.

Betalingskort - Legg inn betalingskort der abonnementet belastes registrert betalingskort på faktuaraens forfall. Les mer om registrering av betalingskort nederst i artikkelen.

Faktura til klient - Faktura vil bli sendt i klientens navn. 

Faktura til partner - Faktura vil bli sendt i partners navn (regnskapskontoret)

  • Aksept av tjenestevilkår og databehandleravtale

Sett hake for aksept av tjenestevilkår og databehandleravtale. Trykk «Kjøp abonnement».

Innstillinger_abonnement_abonner_n_.png

Abonnement er nå aktivert.

Skal det aktiveres abonnement på flere moduler aktiveres disse direkte ved å trykke «Abonner».

Regnskap Mikro

Velges Regnskap Mikro som regnskapsmodul, vil forbruket av inkluderte bilag være være synlig i denne oversikten.

Abonnementsadministrator vil motta varsel i varslingssenteret når 90% og 100% av de inkluderte bilagene er brukt opp.

Innstillinger_abonnement_forbruk_regnskap_mikro.png

 

Les mer om håndtering av funksjonen Abonnement.

Registrere betalingskort

Dersom du velger betalingsmåte «betalingskort» må du legge inn din kortinformasjon. Velg type betalingskort. Når du registrerer betalingskortet reserveres det et beløp på kr 1,- NOK. Dette gjøres for å bekrefte at registreringen er i orden. Reserveringen fjernes og vil ikke bli trukket. Trykk deretter «Neste».  

Fyll inn kortnummer, utløpsdato og CVV2-kode og velg «Betal»

Gjennomfør prosessen vedrørende identifisering via BankID om dette er aktuelt.

Abonnementet er nå aktivert.

Kortnummeret blir lagret hos vår betalingsleverandør (Nets). PowerOffice har aldri tilgang til selve kortnummeret!

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse