Generelt

Avbryt abonnement

Dersom du ønsker å avslutte ditt abonnement kan dette gjøres fra menyen:
Innstillinger - Abonnement. Her velger du det abonnementet du ønsker å avslutte.

Merk at du må være administrator på abonnementet for å få tilgang til denne menyen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse