Følg

Definer Godkjenning

Skal rutine for bilagsgodkjenning praktiseres på klienten, må dette defineres.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Gå på «Godkjenning» under kategorien kjøp.

Velg det oppsettet som passer bedriftens rutine for bilagsgodkjenning.

Velges ingen godkjenning, posteres faktura direkte etter kontering.

Velges ett nivå må faktura godkjennes av en bruker (eks daglig leder) før postering.

Velges to nivåer må faktura først godkjennes av en bruker (eks mellomleder) før den går videre til personen som er angitt på nivå to (eks daglig leder).

Hukes det av for "Kontroller" (eks regnskapsfører) går alle typer bilag til denne personen før postering, uavhengig av valgt godkjenningsmetode.

Sett også antall dager en faktura skal ligge til godkjenning hos bruker før den automatisk blir avvist. Hvis avvist, går faktura tilbake til bilagsføring.

Oversikt over bilag som ligger til godkjenning hos de ulike brukerne, finnes i oversikten bilagsflyt. Herfra er det mulig å omdirigere fakturaer til andre personer.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

1 Kommentarer

  • 5
    Avatar
    Tom Arne Andreassen

    Funksjonen "kontroller" bør kanskje ikke låses til en bestemt person? Den bør kanskje heller kobles til en rolle, f.eks. "regnskapsfører"? Alternativt at man kan velge om bilag skal kontrolleres av "person" eller "rolle"? Eller også at man kan legge til flere koontrollører? Ved låsing til bestemt person kan den være syk eller fraværende av andre grunner for kortere eller lengre tidsrom...

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.