Regnskap

Sett opp betalingsbetingelser

Hvis det skal faktureres fra klienten, er det mulig å sette opp egne betalingsbetingelser i tillegg til de alternativene som er satt opp på forhånd.

Meny > Innstillinger > Betalingsbetingelser

Det er satt opp fem ulike betalingsbetingelser på forhånd, der 14 dager netto er satt som standard. Benytter man 15 dager forfall som standard legges denne betalingsbetingelsen til ved å trykke «Legg til». Gi betalingsbetingelsen et navn og angi hvor mange dager denne skal være netto og trykk «Ok». Marker denne betalingsbetingelsen som standard på høyre side.

Når nye kunder opprettes vil dette være foreslått betalingsbetingelse på kundekortet med mulighet til å velge blant de andre opprettede betingelsene.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse