Regnskap

Definer profileringsmaler

Se også denne video som viser hvordan du tilpasser profileringsmalene i PowerOffice

Go kommer med et standard sett profileringsmaler (blanketter) som kan defineres etter eget ønske til bruk for klientens utgående dokumenter. Dette gjelder tilbud, ordrebekreftelse, plukkliste, følgeseddel, faktura, kreditnota og purringer. De fleste klienter vil kun ha bruk for èn profileringsmal (sett med blanketter), men det kan legges til flere hvis ønskelig (eksempelvis fakturering til kunde i utlandet der dokumenttekst skal være på et annet språk). Opprettes et nytt malsett er det viktig at det blir lagt til maler for alle de blankettene som skal brukes (tilbud, faktura, purring, inkassovarsel osv). Alternativt kan en eksisterende profileringsmal kopieres, for så å lage en ny spesialtilpasset mal.

Bruk standard profileringsmal som er innebygd i Go eller last opp en egendefinert om ønskelig. Skal egendefinert profileringsmal benyttes eller eksisterende endres, må korrekte flettekoder settes inn, se tilgjengelige flettekoder. Firmalogo er det eneste som må legges inn hvis standard profileringsmal skal benyttes.

Meny > Innstillinger > Profileringsmaler

Her kan eksisterende profileringsmal redigeres eller kopieres, eventuelt egendefinert mal legges til. I de fleste tilfeller er det kun aktuelt å redigere et eksisterende maloppsett. Trykk på profileringsmalens navn.

 • Generelt - inkl laste opp logo

Profileringsmalens navn angis her. Legg til virksomhetens firmalogo ved å trykke «Velg fil» og last opp bildefil av firmalogo (vi har best erfaring med bildefiler i png-format, men andre filtyper kan også benyttes). Skalèr logo slik at den får en naturlig størrelse på blankettene. Kontrollèr utseende ved å lage en forhåndsvisning av faktura.

Klienter som ikke har egen logo eller ikke ønsker logo, kan slette filnavnet i logofeltet. Da vil det ikke bli generert logo på blankettene.

Rediger_profileringsmal_generelt.png

 • Regionale innstillinger

Profileringsmalens regionale innstillinger angis her.

 • Profileringsmalens språk kan settes til støttede språk på klienten. Vær oppmerksom på at det kun er systemgenererte tekster i profileringsmalen som oversettes.
 • Tilgjengelige datoformater.
  • DD.MM.YYYY
  • MM/DD/YYYY
  • YYY-MM-DD
 • Tallformatet angir hvilket tusenskilletegn som kan benyttes.

Innstillinger_profileringsmaler_regionale_innstillinger2.png

 • Tilbud/Bekreftelse/Plukkliste/Følgeseddel/Faktura/Kreditnota

Skal annen profilmal enn standard benyttes for valgt dokumenttype, lastes denne opp her. Trykk «Velg fil» og last opp ønsket profilmal.

Rediger fakturamal
Det er mulig å redigere eksisterende fakturamal i et tekstbehandlingsprogram (eks Word) ved å trykke på filnavnet/ linken i menyen "Rediger profileringsmal > Faktura". Hvis dokumentet åpnes i word, trykk  "Aktiver redigering". Velg "Oppsett > Vis rutenett" pga wordarket/malen består av tabeller. Dobbelklikk i wordarket for å aktivere teksten. Gjør ønskede tilpasninger ved å legge inn flettekoder/tekst. Lagre den nye malen. Erstatt den opprinnelige malen ved å trykke "Velg fil" i menyen "Rediger profileringsmal > Faktura". Ta en forhåndsvisning av et fakturautkast for å se om resultatet ble som ønsket. Eventuelt må prosessen gjøres på nytt. 

Det er mulighet for å legge inn fast tekst på valgt profilmal uten å redigere selve malen. Benyttes standard profileringsmal vil denne teksten legge seg under dokumentinformasjonen.

Rediger_profileringsmal_faktura.png

 • Purring/reiseregning

Skal annen profilmal enn standard benyttes for valgt dokumenttype, lastes denne opp her. Trykk «Velg fil» og last opp ønsket profilmal. Det er mulig å inspisere malen i et tekstbehandlingsprogram (eks Word) ved å trykke på filnavnet.

Rediger_profileringsmal_purring.png

Les mer om profileringsmaler her.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse