Regnskap

Definer e-postmaler

Når systemgenererte e-poster sendes fra klienten, er det mulig å redigere teksten fra det som er forhåndsdefinert i Go til en egen tilpasset mailtekst. Dette gjelder dokumenter til kunder som faktura, purringer, ordrebekreftelse, etc.

Meny > Innstillinger > E-postmaler

Velg e-postmal som skal redigeres ved å trykke på malens navn.

 

Svar- til adresse: E-postadressen hentes fra -postadressen under "Firmainnstillinger". Denne kan endres til annen adresse ved å overskrive foreslått e-postadresse.

Rediger tekst i emne og melding. Sett inn ønsket flettefelt i tekst der det er naturlig.
Obs! Flettefeltet "kontaktperson" er kontaktpersonen hos kunden som  hentes fra kundekortet.

 

En mottatt mail med maltekst fra bildet over vil se slik ut:

 

Når kunden svarer på e-posten,så vil svaret sendes til e-postadressen som står i malen.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse