Regnskap

Opprett avdelinger og fordelingsnøkler på avdeling

Har virksomheten ulike avdelinger der kostnader og inntekter skal bokføres mot disse, må avdelingene opprettes på forhånd. Det er også mulig å opprette disse med fil-import.

Det er også mulig å opprette fordelingsnøkler på avdeling for de som har kostnader som skal fordeles på to eller flere avdelinger etter en fast prosentsats.

Meny > Innstillinger > Avdelinger

Opprett avdeling

Trykk «Legg til». Avdelingskode tildeles automatisk neste ledige nummer (starter på 1) eller legg inn egendefinert kode. Feltet er alfanumerisk slik at egendefinert kode også kan inneholde bokstaver og tegn. Angi avdelingsnavnet og avdelingsleder hvis ønskelig. Avdelingsleder må være registrert som ansatt for å kunne velges. Trykk «Ok».

 

Opprett fordelingsnøkkel på avdeling

Velg «Legg til fordelingsnøkkel». Fordelingsnøkkelkode tildeles automatisk neste ledige nummer (i samme nummerserie som avdelingskode) eller legg inn egendefinert kode. Angi navn på fordelingsnøkkelen og legg til de avdelingene som skal inngå i nøkkelen ved å trykke «Legg til» i dialogvinduet. Legg inn fordelingsprosenten per avdeling. Trykk «Ok» for å opprette fordelingsnøkkelen.

Avdelinger_legg_til_fordelingsn_kkel.png

Merk: Blir ikke fordelingsprosenten fordelt 100%, vil resterende bli ført uten avdeling.

Avdelinger_legg_til_fordelingsn_kkel_ingen_avdeling.png

Fordelingsnøkkelen legger seg i samme liste som avdelingene med et nøkkelsymbol bak navnet.

Avdelinger_legg_til_fordelingsn_kkel_symbol.png

Ved bokføring vil avdelingskoden ha en nøkkel foran seg hvis valgt avdeling gjelder en fordelingsnøkkel.

Avdelinger_legg_til_fordelingsn_kkel_bilagsf_ring.png

Denne funksjonaliteten er per i dag kun tilgjengelig for bruk i bilagsføringen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse