Regnskap

Definer firmainnstillinger

Meny > Innstillinger > Firmainnstillinger

For å redigere, legge til eller fjerne firmainformasjon på klienten gjøres dette her. Mye av denne informasjonen ble allerede lagt inn ved opprettelse av klienten gjennom klientveilederen.

  • Firma

Fyll inn/rediger manglende eller feilaktig informasjon om virksomheten. Viktig at dette er utfylt og korrekt da mye av informasjonen herfra settes på alle dokumenter som genereres fra klienten (tilbud/ordre/faktura/påminnelser etc.).

Bransje er oppgitt på hovedkategori.

Benytter klienten et regnskapsbyrå som er partner av Poweroffice, skal det stå en partnerkode i feltet «Partner» som knytter klienten til regnskapsbyråets portefølje. I så tilfelle og koden mangler, kontakt din regnskapsfører for å få denne oppgitt.

  • Adresse

Fyll inn/rediger manglende eller feilaktig informasjon om virksomhetens adresse. Dersom leveringsadresse er ulik postadresse, fjernes haken fra «Samme som postadresse» og leveringsadresse legges inn. Viktig at dette er utfylt og korrekt da adressen settes på alle dokumenter som genereres fra klienten (tilbud/ordre/faktura/påminnelser etc.).

  • Fakturamottak

Se også denne video som viser hvordan du definerer ulike måter for å motta faktura til PowerOffice

Det er mulig å motta elektroniske faktura på to måter, via EHF og e-post. Dette oppsettet var også mulig å gjøre i klientveilderen ved opprettelse av klienten. I tillegg til EHF og e-post, kan også bilag lastes opp direkte i bilagsførignen og sendes inn via vår app.

Motta faktura og purringer som EHF
I Go er det svært enkelt å registrere seg som mottaker av EHF-faktura. Huk av for «Motta faktura og purringer som EHF» og fyll inn kontaktperson, telefon og e-post. Virksomheten blir da automatisk registrert i ELMA-registeret og er umiddelbart klar for å kunne motta EHF-faktura (angitt kontaktperson vil motta en e-post som bekrefter registreringen). Vi anbefaler våre brukere å benytte seg av EHF-faktura.

Kontroller at virksomheten allerede ikke er registrert i ELMA-registeret som mottaker i et annet regnskapssystem. Er den det vil du ikke få slått på dette i Go. Du må da vurdere å si opp det andre regnskapssystemet når du går over til GO, ettersom det ikke er mulig å registrere seg som mottaker av EHF fra to separate regnskapssystemer samtidig. Sjekk her om din virksomhet allerede er registrert i ELMA. Det vil komme feilmelding hvis virksomheten allerede er registrert via et annet system.

EHF-kontering

 - Standardkonto: Bilag konteres etter angitt standardkonto på leverandørkort og standardkontoens angitte mva-kode.

 - Grupper på mva sats: Bilaget konteres med standardkonto, men deles opp per mva-sats angitt i faktura.

 - Grupper på produkt: Bilaget konteres med standardkonto, men deles opp med en konteringslinje per fakturerte produkt. Ved endring av hovedbokskonto på en eller flere konteringslinjer/produktlinjer vil kontoen lenkes til leverandørens produktnummer fra inngående faktura og lenkingen huskes til neste mottak av faktura fra samme leverandør. De ulike mottatte produktene kan så lenkes til produktnummer i klientens produktliste. Denne lenkingen vil også huskes til neste mottak av faktura fra samme leverandør.

Motta faktura og purringer på E-post
For å kunne motta elektroniske fakturaer og bilag på e-post, huk av for «Motta fakturaer og purringer på e-post» og fyll inn ønsket epost-adresse i feltet «Faktura e-post». Vanligvis benyttes virksomhetens navn, en forkortelse eller virksomhetens organisasjonsnummer. Etterfulgt av @faktura.poweroffice.net. Valgt epost-adresse for inngående faktura må ikke finnes fra før. Bilagene som sendes til denne adressen må være i pdf-format.

NB: Informer alle nødvendige forretningsforbindelser om nytt bilagsmottak!

  • Altinn

Gammel mva-melding kan overføres elektronisk fra Go til Altinn. Datasystem ID og passord må genereres i Altinn-portalen for så å legge dette inn i Go.

  • Bank

Her angis virksomhetens driftskonto og eventuelt skattetrekkskonto. Driftskonto er bankkontoen som skal benyttes til inn og utbetalinger. Bankkontoene må være opprettet på klienten for å kunne velges.

  • Kontakter

Viktige kontaktpersoner i virksomheten kan opprettes her.

  • Sikkerhet

Angi om det skal være et krav til alle brukere som skal ha tilgang til denne klieten at de skal ha aktivert 2FA på sin bruker.

Trykk «Oppdater» for å lagre endringene.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse