Følg

Endre låsedato

Ved opprettelse av klient settes låsedato i regnskapet til dagen før konverteringsdato. Systemet håndterer låsedato automatisk ved å stenge for bokføring når omsetningsoppgave sendes til Altinn. Det vil ikke være mulig å bokføre på låsedato eller tidligere. Låsedato kan likevel endres manuelt.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Gå på «Låsedato» under kategorien regnskap.

  • Låsedato

Trykk på kalender for å velge ny låsedato eller skriv inn dato manuelt. Trykk «Ok» for å bekrefte.

  • Historikk

Hver gang låsedato endres, loggføres dette under låsedatoens historikk.

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.