Regnskap

Endre låsedato

Ved opprettelse av klient settes låsedato i regnskapet til dagen før konverteringsdato. Systemet håndterer låsedato automatisk ved å stenge for bokføring når mva-melding sendes til Altinn. Det vil ikke være mulig å bokføre på låsedato eller tidligere. Låsedato kan likevel endres manuelt.

Meny > Innstillinger > Låsedato

  • Låsedato

Trykk på kalender for å velge ny låsedato eller skriv inn dato manuelt. Trykk «Ok» for å bekrefte.

Laasedato_laasedato.png

Angi årsak til manuell endring av låsedato (påkrevd), og trykk «Ok».

Laasedato_angi_aarsak.png

  • Historikk

Hver gang låsedato endres, loggføres dette under låsedatoens historikk.

Er det mye tekst i årsak til endring, hold musepeker over teksten for å få fram tooltip som viser hele teksten.

Laasedato_historikk.png

I de tilfeller systemet flytter låsedato grunnet en brukers handlinger, blir det angitt systemgenererte tekster som årsak til endringen. Dette kan være endring av konverteringsdato, import av åpningsbalanse og innsending av mva-melding.

Settes låsedato manuelt tilbake i tid, vil det komme varsel til den brukeren som varsles på kategori "Innstillinger" i systemvarslene.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse