Regnskap

Opprett kontaktgrupper

For å holde orden i kontaktene kan det være hensiktsmessig å opprette kontaktgrupper som kontaktene kan knyttes til.

Meny > Kontakter

Trykk på nedtrekksmeny i filteret for kontaktgruppe og velg «Legg til kontaktgruppe».

Skriv navnet på kontaktgruppen, sett hake hvis faktura kan sendes til gruppe og trykk «Ok».

Alle kontakter i en fakturerbar kontaktgruppe som ikke er kunde, vil automatisk bli opprettet som kunde hvis kontaktgruppen faktureres.

Kontaktgruppen kan nå knyttes til en hvilken som helst kontakt. Skal flere kontakter knyttes til samme gruppe, marker disse i kontaktlisten og trykk "Legg til i gruppe". Velg ønsket gruppe, eventuelt opprett ny, og trykk "Legg til i gruppe" i dialogboks.

Bruk filteret for søk etter kontakter knyttet til de ulike kontaktgruppene.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse