Regnskap

Opprett produktgrupper

For å holde orden i produktene kan det være hensiktsmessig å opprette produktgrupper som produktene kan knyttes til.

Åpne meny og velg «Produkter». 

Trykk på nedtrekksmeny i filteret for produktgruppe og velg «Legg til».

  • Produktgruppekode tildeles automatisk neste ledige nummer (starter på 1) eller legg inn egen kode.
  • Legg inn produktgruppens navn.
  • Velg type produkt; vare eller tjeneste.
  • Fyll eventuelt inn salgspris, enhet og kostpris.
  • Angi salgskonto pliktig og salgskonto fritak. Systemet benytter salgskonto fritak hvis klienten ikke er mva-pliktig eller kunde er fritatt for mva. Er salgskontoer definert under fakturainnstillinger vil disse bli forestått automatisk. Kan overstyres.

Trykk «Ok» for å opprette produktgruppen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse