Regnskap

Opprett produktgrupper

For å holde orden i produktene kan det være hensiktsmessig å opprette produktgrupper som produktene kan knyttes til.

Åpne meny og velg «Produkter». 

 

Gå til fanen "Grupper" og her kan du velge å legge til produktgruppe

 

 

Produktgruppekode tildeles automatisk neste ledige nummer (starter på 1) eller legg inn egen kode.

 • Legg inn produktgruppens navn.
 • Velg type produkt; vare eller tjeneste.
 • Fyll eventuelt inn salgspris, enhet og kostpris.
 • Angi salgskonto pliktig og salgskonto fritak. Systemet benytter salgskonto fritak hvis klienten ikke er mva-pliktig eller kunde er fritatt for mva. Er salgskontoer definert under fakturainnstillinger vil disse bli forestått automatisk. Kan overstyres.

Trykk «Ok» for å opprette produktgruppen.

 

I fanen "Grupper" vil brukere få oversikt over de ulike produktgruppen i en egen tabell


I de blå linkene på produktgruppenavnet vil det være mulig å redigere produktgruppen. 

Følgende kolonner er tilgjengelig:

 • Kode
 • Navn
 • Salgspris
 • Enhet
 • Produkttype
 • Salgskonto
 • Produkter (viser antall produkter under produktgruppen)

For å se hvilke produkter og for å redigere produktene som ligger inne i en produktgruppe, så går en til fanen "Alle produkter". I filteret "Produktgruppe" dukker alle produktgruppene opp, og ved å klikke seg inn på en av disse vil listen automatisk filtreres på de produktene som denne gruppen inneholder.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse