Følg

Opprett delprosjekter

For fortløpende opprettelse av delprosjekter og der det ikke er ønskelig å benytte fil-import for opprettelse av eksisterende, kan delprosjekter opprettes manuelt.

Åpne meny og velg «Prosjekter».

Velg prosjektet det skal opprettes delprosjekt på og trykk «Legg til delprosjekt».

  • Generelt

Delprosjektkode tildeles automatisk neste ledige nummer (starter på 10, neste blir 20 osv.) eller legg inn egen kode.

Ved søk på delprosjektkode er hovedprosjektkoden angitt foran delprosjektkoden, splittet med et punktum. Har eksempelvis hovedprosjektet kode 1 og delprosjektet kode 10 må man søke etter delprosjekt 1.10.

Delprosjektet arver informasjonen angitt på hovedprosjektet, men kan overstyres.

Legg inn delprosjektnavn.

Legg inn/overstyr prosjektleder.

Legg inn/overstyr kunde til delprosjektet hvis ønskelig med tilhørende kontaktperson. Kundens kontaktperson fylles inn automatisk hvis angitt på kontaktkort. Er delprosjektet tilknyttet en kunde, vil dette kun være fakturerbart på denne kunden.

For de som abonnerer på timeregistrering, må kunde være angitt for å kunne registrere timer på et fakturerbart delprosjekt.

Legg inn/overstyr avdeling og lokasjon.

Legg inn/overstyr startdato og eventuell sluttdato.

  • Fakturering

Fjern hake hvis delprosjektet ikke skal være fakturerbart.

Trykk «Ok» for å opprette delprosjektet.

Angi om delprosjektet skal faktureres med timer eller fastpris.

Velges fastpris, fyll inn totalpris på delprosjektet.

Velges timepris, angi om prisen skal hentes fra aktivitet, ansatt eller prosjekt. Velges prosjekt, fyll inn prosjektets timepris (kun relevant for de som abonnerer på timeregistrering).

Legg inn fast referanse til faktura hvis ønskelig.

  • Påslag

Kun tilgjengelig for de som abonnerer på timeregistrering.

Under timeinnstillinger kan et påslag angis som vil være standard for alle prosjekter og delprosjekter. Skal fakturapåslaget avvike fra standard på dette delprosjektet, reguleres dette her.

Sett hake om prosjektet skal ha fakturapåslag.

Angi fakturapåslag i prosent.

Hvis påslaget skal ha et annet produktnavn på dette delprosjektet enn hva produktet opprinnelig heter, skrives dette inn. 

Velg grunnlag (funksjon som kommer med reiseregning).

  • Aktiviteter

Kun tilgjengelig for de som abonnerer på timeregistrering.

Sett hake om alle aktiviteter skal være tilgjengelig for delprosjektet eller ikke. Skal kun et utvalg aktiviteter være tilgjengelig, trykk "Legg til aktivitet" og hent frem ønskede aktiviteter. Aktivitetene må være opprettet på forhånd. Timepris (forutsatt at delprosjektet faktureres etter aktivitetens timepris) og fakturerbarhet på angitte aktiviteter kan overstyres for dette delprosjektet hvis ønskelig.

Trykk «Ok» for å opprette delprosjektet.

Det er ikke mulig å sette opp eget team for delprosjekter. Ansatte som kan registrere timer på hovedprosjektet kan også registrere timer tilhørende delprosjekter.

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.