Regnskap

Opprett delprosjekter

For fortløpende opprettelse av delprosjekter og der det ikke er ønskelig å benytte fil-import for opprettelse av eksisterende, kan delprosjekter opprettes manuelt. Nærmere informasjon finner du her.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse