Regnskap

Importer åpningsbalanse

Når saldobalanse og åpne poster kunder, leverandører og eventuelt ansatte er avstemt i gammelt regnskapssystem, må disse eksporteres ut for kunne å lage import-fil til Go.

NB: Det er per i dag ikke mulig å importere en saldobalanse med avdeling- og/eller prosjekttilknytning (avdeling/prosjekt-regnskap). Dette kan eventuelt omposteres per konto etter import ved bruk av bilagstype årsavslutning. 

Vi anbefaler bruk av Excel for å lage importfilene.

Filer som kan importeres som åpningsbalanse er:

  • Saldobalanse
  • Åpne poster kunder
  • Åpne poster leverandører
  • Åpne poster ansatte

Se her for fremgangsmåte, beskrivelse av filoppsett, innhold og eksempelfiler.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse