Regnskap

Importer åpningsbalanse

Når saldobalanse og åpne poster kunder og leverandører er avstemt i gammelt regnskapssystem, må disse eksporteres ut for kunne å lage import-fil til Go.

NB: Det er per i dag ikke mulig å importere en saldobalanse med avdeling- og/eller prosjekttilknytning (avdeling/prosjekt-regnskap). Dette kan eventuelt omposteres per konto etter import ved bruk av bilagstype årsavslutning. 

Vi anbefaler bruk av Excel for å lage importfilene.

Filer som kan importeres som åpningsbalanse er:

  • Saldobalanse
  • Åpne poster kunder
  • Åpne poster leverandører

Se her for beskrivelse av filoppsett, innhold og eksempelfiler.

 

Meny > Innstillinger > Inngående saldo

  • Konverteringsdato

Sett ønsket konverteringsdato. Denne bør være mellom to mva-perioder for å slippe å rapportere periode fra to systemer. Konverteringsdato blir første dag i angitt måned. Inngående saldo importeres på dagen før konverteringsdato.

Når åpne poster kunder og/eller leverandører importeres vil konverteringsdato bli låst for endring.

Skal klienten tas i bruk før åpningsbalanse leses inn, bør ønsket konverteringsdato likevel angis slik at systemet blir låst for bokføring før denne dato. Bekreft i så fall angitt dato ved å trykke «Ok» for å lese inn åpningsbalanse på et senere tidspunkt.

Velg så fanen «Saldobalanse». Trykk «Importer» og velg filen som skal importeres.

Sjekk at det ikke er differanse mellom debet og kredit.

Det er mulig å redigere importerte data før postering ved å benytte «Legg til» og «Fjern» knappene, eventuelt redigere tallene direkte i tabellen. Saldobalansen kan importeres flere ganger, ny import vil overskrive den eksisterende. (åpne poster kunder og leverandører kan derimot bare importeres en gang!). 

Eksisterende kontoplan blir ikke erstattet, men eksisterende kontoer overskrives med informasjon fra importfil.

Velg så fanen «Åpne poster kunder». Trykk «Importer» og velg filen som skal importeres.

Sjekk at det ikke er differanse mellom åpne poster og regnskap (saldobalanse).

Velg til slutt fanen «Åpne poster leverandører». Trykk «Importer» og velg filen som skal importeres.

Sjekk at det ikke er differanse mellom åpne poster og regnskap (saldobalanse).

Trykk «Ok» for å postere åpningsbalansen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse