Faktura

Lag nytt tilbud

Meny > Tilbud

Det kan på en enkel måte opprettes et tilbud til kunden. Dette gjøres via Meny > Tilbud.

Trykk "Nytt tilbud".

Tilbud__Nytt_tilbud.png

Lag tilbudet til kunden.

Tilbud__lag_tilbud.png

Det er mulig å forhåndsvise tilbudet før sending. Hvis tilbudet er som ønsket, trykk "Send".

Overstyr tilbudsdato og sett utløpsdato hvis ønskelig. Leveringsmetoden hentes fra kontaktopplysningene, men kan endres her. 

Trykk "Ok".

Tilbudet arkiveres "Åpne" for videre behandling.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse