Faktura

Lag nytt tilbud

Det kan på en enkel måte opprettes et tilbud til kunden. Dette gjøres via menyen Salg - Tilbud.

 

Trykk "Nytt tilbud".

Lag tilbudet til kunden.

Det er mulig å forhåndsvise tilbudet før sending. Hvis tilbudet er som ønsket, trykk "Send".

Overstyr tilbudsdato og sett utløpsdato hvis ønskelig. Leveringsmetoden hentes fra kontaktopplysningene, men kan endres her. 

Trykk "Ok".

Tilbudet arkiveres via menyen Salg -Tilbud - Åpne for videre behandling.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse