Faktura

Lag nytt tilbud

Det kan på en enkel måte opprettes et tilbud til kunden. Dette gjøres via menyen Salg - Tilbud.

 

Trykk "Nytt tilbud".

Lag tilbudet til kunden.

Det er mulig å forhåndsvise tilbudet før sending. Hvis tilbudet er som ønsket, trykk "Send".

Velg utløpsdato. Leveringsmetoden hentes fra kontaktopplysningene, men kan endres her. 

Trykk "Ok".

Tilbudet arkiveres via menyen Salg -Tilbud - Åpne for videre behandling.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse