Regnskap

Bilagsflyt

I denne rapporten er det mulig å omdirigere bilag til andre brukere eller avvise bilag fra bilagsflyten. Hvem som helst med tilgang til denne rapporten i rollestyringen, kan gjøre omdirigeringer etter gitte regler.

Det er ikke mulig å godkjenne bilag fra denne rapporten.

Videresend bilag

Å videresende et bilag er kun mulig for bilag som ligger hos godkjenner på nivå 1. Dette fordi det ikke er krav til hvem som er godkjenner på dette nivået.

Det er likevel mulig å videresende bilag på nivå to hvis den som utfører videresendingen, er samme brukeren som har bilaget liggende hos seg til godkjenning på dette nivået. Dette fordi nivå to har krav til hvem som skal være godkjenner, men denne godkjenneren kan selv velge å videresende bilaget til annen godkjenner for dette nivået.

Ved videresending av bilag, vil bilaget videresendes på samme nivå som det allerede ligger på.

Merk den eller de fakturaer som skal videresendes og trykk «Videresend». Velg brukeren som skal være mottaker for godkjenning, skriv inn en eventuell kommentar, og trykk «Videresend».

Bilagsflyt_videresend_bilag.png

Bilaget ligger nå til godkjenning hos angitt mottaker på samme nivå.

Bilagsflyt_videresendt_bilag.png

Returner bilag

Å returnere et bilag er kun mulig for bilag som ligger hos godkjenner på nivå 2 og kontrollør. Dette fordi det ikke er noe nivå å returnere til for bilag på nivå 1.

Er kun kontrollør aktivert i godkjenningsinnstillingene, vil det heller ikke være mulig å returnere fra dette nivået. 

Ved returnering av bilag, vil bilaget returneres til det nivået det kom fra. Det vil si at godkjenningen for nivået bilaget returneres til, oppheves. Bilaget må igjen godkjennes for dette nivået før det går til neste nivå. Foreslått mottaker ved returnering vil være brukeren som sist godkjente bilaget.

Merk den eller de fakturaer som skal returneres og trykk «Returner». Overstyr mottaker for godkjenning om ønskelig, skriv inn en eventuell kommentar, og trykk «Returner».

Bilagsflyt_returner_bilag.png

Bilaget ligger nå til godkjenning hos angitt mottaker på nivået under.

Bilagsflyt_returnert_bilag.png

Avvis bilag

Å avvise et bilag er mulig for alle bilag på alle nivåer. 

Ved avvisning av bilag, vil bilaget returneres tilbake til bilagsføringen, eventuelt appen hvis bilaget er en reiseregning. Har bilaget blitt godkjent på noen av nivåene, vil disse bli opphevet og må eventuelt godkjennes på nytt.

Merk den eller de fakturaer som skal returneres og trykk «Avvis». Overstyr mottaker for godkjenning om ønskelig, skriv inn en kommentar, og trykk «Avvis».

Bilagsflyt_avvis_bilag.png

Bilaget returneres til bilagsføringen (eventuelt til app'en hvis reiseregning) for ny behandling, og forsvinner fra listen. 

Se forøvrig flytskjema for bilagsgodkjenning.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse