Regnskap

Registrere betalinger direkte i kunde - og leverandørreskontro

KUNDERESKONTRO

Det er mulig å registrere innbetalinger fra kunder direkte via Meny > Rapporter > Kundereskontro.

Dagens dato må velges i datofeltet for å få tilgang til denne funksjonen.

NB: Beløp betalt må angis i NOK da det ikke er støtte for å velge valuta.

 

 

Det er mulig å registrere utbetalinger av kreditnotaer til kunder via knappen "Utbetal". Utbetalingen må deretter autoriserer i menyen Betalinger. 

 

LEVERANDØRRESKONTRO

Det er mulig å registrere betalinger av leverandørfaktura som er gjort utenom GO via Meny > Rapporter > Leverandørreskontro  og knappen "Registrer betaling".

Fakturaen må eventuelt først fjernes fra menyen Betalinger -> Venter på autorisasjon for å få tilgang til knappen "Registrer betaling".Fakturaen som ligger i den menyen er merket med et grønt symbol.

Det må også være dagens dato eller nyere dato i datofilteret.

NB: Beløp betalt må angis i NOK da det ikke er støtte for å velge valuta.

 

 

Det er mulig å registrere utbetalinger til leverandører via Meny > Rapporter > Leverandørreskontro hvis fakturaen av ulike årsaker ikke ligger under Betalinger > Venter på autorisasjon. Utbetalingen må autoriseres via Meny > Betalinger > Venter på autorisasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse