Regnskap

Send inn mva-melding

Mva-meldingen finnes under:

Meny > Rapporter > Mva-meldinger

  • Velg hvilket år som skal rapporteres. Det kan også gjøres oppslag på egendefinert periode, samt sortert pr avdeling.
  • Listen viser alle terminer hvor det er gjort bokføringer. Trykk på den terminen som skal innrapporteres. Omsetningsoppgaven for perioden dukker opp. Nederst i bildet ligger SEND-knappen.
  • Når en oppgave er sendt inn må den i tillegg godkjennes i Altinn. Mva-meldingen som sendes fra Go leveres på std blankett; RF-0002. For selskaper som skal levere mva-melding på andre blanketter (eksempelvis RF-0004, RF-0009), vil ikke innsendt mva-melding bli presentert i Altinn. Mva-meldingen må derfor rapporteres manuelt.
  • Innbetaling av skyldig merverdiavgift kan ikke remitteres direkte fra Go. Som en midlertidig løsning kan betalingsdokumentet fra Altinn sendes bilagsmottaket i Go, og beløpet remitteres derfra. 
  • Innsendte terminer er registret med dato de ble sendt. Når en oppgave er sendt inn, blir regnskapet for denne perioden låst. Ingen brukere kan redigere regnskapet på låsedato eller tidligere datoer. Les mer om låsedato her. 
  • Samtidig som oppgaven sendes inn vil periodens saldoer på 27xx-kontoene overføres til 2740.
  • Er det gjort bokføring på en periode som allerede er innrapportert, vil den røde boksen dukke opp. Der har du mulighet for å lage tilleggsoppgave eller lage korreksjonsoppgave. 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse