Regnskap

Send inn mva-melding for periode i 2021 eller tidligere

Mva-meldingen finnes under:

Meny > Rapporter > Mva-meldinger til 2021

 • Velg hvilket år som skal rapporteres. Det kan også gjøres oppslag på egendefinert periode, samt sortert pr avdeling.
 • Listen viser alle terminer hvor det er gjort bokføringer. Trykk på den terminen som skal innrapporteres. Omsetningsoppgaven for perioden dukker opp. Nederst i bildet ligger SEND-knappen.
  • DatasystemID og passord må angis ved første innsending hvis dette allerede ikke er angitt under Innstillinger -> Firmainnstillinger -> fanekort Altinn. DatasystemID og passord fins/opprettes i Altinnportalen.
 • Når en oppgave er sendt inn, må den i tillegg godkjennes i Altinn. Mva-meldingen som sendes fra Go leveres på std blankett; RF-0002.
  • For selskaper som skal levere mva-melding på andre blanketter (eksempelvis RF-0004, RF-0009) eller inngår i en fellesregistrering, vil ikke innsendt mva-melding bli presentert i Altinn. Mva-meldingen må derfor rapporteres manuelt. I tillegg må det under Innstillinger -> Finans settes hake for  "Bokfør mva-oppgjøret dersom klienten ikke er registrert for RF-0002" for å få postert mva-meldingen.
 • Innbetaling av skyldig merverdiavgift kan ikke remitteres direkte fra Go. Kan løses ved å sende betalingsdokumentet fra Altinn til bilagsmottaket i Go, og beløpet remitteres derfra. 
 • Innsendte terminer er registret med dato de ble sendt. Når en oppgave er sendt inn, blir regnskapet for denne perioden låst. Ingen brukere kan redigere regnskapet på låsedato eller tidligere datoer. Les mer om låsedato her. 
 • Samtidig som oppgaven sendes inn vil periodens saldoer på 27xx-kontoene overføres til 2740.
 • Er det gjort bokføring på en periode som allerede er innrapportert, vil den røde boksen dukke opp. Der har du mulighet for å lage tilleggsoppgave eller lage korreksjonsoppgave. 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse