Faktura

Rediger forventet betalingsdato

Meny | Purringer |

Har du blitt enig med kunde om utsatt betalingsdato, settes denne ved å trykke på fakturaens forfallsdato. Sett inn forventet betalingsdato, skriv årsak og velg | Ok |. Forventet dato står nå som forfallsdato og vises i kursiv. Handling blir satt til | Vent |

Uteblir betalingen når forventet betalingsdato passerer, vil handling settes tilbake basert på forfallsdato på forrige utsendte påminnelse.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse