Prosjekt

Opprett prosjekt

For fortløpende opprettelse av prosjekter og der det ikke er ønskelig å benytte fil-import for opprettelse av eksisterende, kan prosjekter opprettes manuelt.

Meny > Prosjekter

Trykk «Legg til prosjekt».

  • Generelt

Prosjektkode tildeles automatisk neste ledige nummer (starter på 1) eller legg inn egendefinert kode. Feltet er alfanumerisk slik at egendefinert kode også kan inneholde bokstaver og tegn.

Legg inn prosjektnavn og prosjektleder.

Sett status på prosjektet: Ikke startet, pågår, på vent, fullført eller arkivert. Her kan du også angi grad av ferdigstillelse av prosjektet. For at prosjektet skal være fakturerbart må det ha status Ikke startet, pågår eller på vent.

Knytt kunde til prosjektet hvis ønskelig med tilhørende kontaktperson. Kundens kontaktperson fylles inn automatisk hvis angitt på kontaktkort. Er prosjektet tilknyttet en kunde, vil dette kun være fakturerbart på denne kunden.

For de som abonnerer på timeregistrering, må kunde være angitt for å kunne registrere timer på et fakturerbart prosjekt.

Legg inn avdeling og lokasjon.

Legg inn startdato og eventuell sluttdato.

 

Det kan også settes innstilling for om prosjektet skla være et internt prosjekt eller ikke. Settes hake PÅ for internt prosjekt så vil dette prosjektet ikke være fakturerbart og i prosjektliste få et hus-symbol ved navnet.

På prosjektet er det mulig å velge om dette prosjektet skal kunne føres timer på. Default vil haken alltid være PÅ for at timeføring er tillatt. Velger en å fjerne haken, så vil det ikke lenger være mulig å hente frem dette prosjektet i timeføringen.

 

  • Fakturering

Fjern hake hvis prosjektet ikke skal være fakturerbart.

Angi om prosjektet skal faktureres med Timer, Timer og kostnader eller Fastpris.

Velges fastpris, fyll inn totalpris på prosjektet.

Velges timepris, angi om prisen skal hentes fra aktivitet, ansatt eller prosjekt. Velges prosjekt, fyll inn prosjektets timepris (kun relevant for de som abonnerer på timeregistrering).

Legg inn fast referanse til faktura hvis ønskelig.

Hvis det velges fakturamåte "Timer og kostnader", kan du i dette bildet angi om det skal legges ved kostnadsbilag på faktura (altså leverandørfakturaen).

  • Team 

Kun tilgjengelig for de som abonnerer på timeregistrering.

Sett hake om alle ansatte skal ha tilgang til å registrere timer på dette prosjektet eller ikke. Skal kun et utvalg ansatte ha tilgang, trykk "Legg til ansatt" og hent frem ønskede ansatte. De ansatte må være opprettet på forhånd. Timepris (forutsatt at prosjektet faktureres etter den ansattes timepris) kan overstyres for dette prosjektet hvis ønskelig.

  • Aktiviteter

Kun tilgjengelig for de som abonnerer på timeregistrering.

Sett hake om alle aktiviteter skal være tilgjengelig for prosjektet eller ikke. Skal kun et utvalg aktiviteter være tilgjengelig, trykk "Legg til aktivitet" og hent frem ønskede aktiviteter. Aktivitetene må være opprettet på forhånd. Timepris (forutsatt at prosjektet faktureres etter aktivitetens timepris) og fakturerbarhet på angitte aktiviteter kan overstyres for dette prosjektet hvis ønskelig.

 

  • Påslag

Kun tilgjengelig for de som abonnerer på timeregistrering.

Under timeinnstillinger kan et påslag angis som vil være standard for alle prosjekter og delprosjekter. Skal fakturapåslaget avvike fra standard på dette prosjektet, reguleres dette her.

Sett hake om prosjektet skal ha påslag kostnader, og angi hvor stort påslaget skal være i prosent. Hvis påslaget skal ha en annet beskrivelse på dette prosjektet enn hva produktet opprinnelig heter, skrives dette inn. 

Sett hake om prosjektet skal ha påslag på honoraret, og angi hvor stort påslaget skal være i prosent. Hvis påslaget skal ha en annet beskrivelse på dette prosjektet enn hva produktet opprinnelig heter, skrives dette inn. 

Trykk «Ok» for å opprette prosjektet.

Et opprettet prosjekt kan også ha delprosjekt.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse